Truyện về thầy Nam dạy cô nữ sinh những bài học mà cô không thể nào quên cho đến  lúc lập gia đình …